Jurica 7 listopada, 2019

Natječaj za radno mjesto – radnik/radnica na održavanju hidrantske mreže

Radnik/radnica na održavanju hidrantske mreže

Razgovor s kandidatima održat će se dana 17.10.2019. godine o čemu će kandidati biti telefonski obaviješteni.

Odluka o izboru kandidata za sklapanje ugovora o radu