Anja Rajković 17 ožujka, 2021

OBAVIJEST DOMAĆINSTIVMA ČIJI SU STAMBENI OBJEKTI OŠTEĆENI U POTRESU

Obavještavamo korisnike stambenih zgrada oštećenih potresom s crvenom i žutom oznakom kako će se istima izvršiti skidanje glavnih vodomjera isključivo prema pisanom zahtjevu Upravitelja stambenih zgrada.

Troškove skidanja vodomjera te ponovnu ugradnju vodomjera Sisački vodovod neće naplaćivati.

Nakon skidanja vodomjera, korisnicima se neće ispostavljati  fakture za isporučenu vodu odnosno za fiksni dio cijene vodnih usluga, sve do ponovne ugradnje vodomjera. Ponovnu ugradnju vodomjera mora zatražiti nadležni Upravitelj zgrade kada se za to steknu uvjeti.

Obavještavamo i korisnike obiteljskih kuća oštećenih potresom da vlasnici mogu podnijeti zahtjev za skidanje vodomjera pri čemu se troškovi skidanja vodomjera i ponovne ugradnje (kada se za to steknu uvjeti) neće naplaćivati.

Obavijest se odnosi na korisnike s područja grada Siska, općine Sunja i općine Martinska Ves.