Anja Rajković 8 rujna, 2022

OBAVIJEST-isključenje iz sustava javne vodoopskrbe zbog neplaćanja

Obavještavaju se korisnici usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje koji su zaprimili opomene, a nisu podmirili svoje obveze, da su istekli svi rokovi i da će ovih dana uslijediti isključenje iz sustava javne vodoopskrbe zbog neplaćanja.

Izdavanjem naloga za isključenje i dolaskom naših djelatnika na vašu adresu nemate više mogućnosti odgode  isključenja. Nakon skidanja vodomjera od strane naših djelatnika Sisački vodovod d.o.o. pokrenut će i postupak prisilne naplate u ovršnom postupku što, nažalost, znači dodatni trošak zateznih kamata, odvjetnika i javnog bilježnika na teret korisnika usluga.

U slučaju da korisnik usluga onemogućava skidanje vodomjera, Sisački vodovod d.o.o. kao javni isporučitelj vodne usluge izvršit će isključenje iz sustava javne vodoopskrbe ukidanjem priključka na uličnom cjevovodu, a sve o trošku korisnika usluge.

Još jednom pozivamo korisnike usluga da podmire svoje obveze prije izdavanja naloga za isključenje, jer kada se izda nalog nastaju troškovi za korisnika usluge koji mogu daleko nadmašiti iznose dugovanja.