Jurica 5 srpnja, 2022

Obavijest o indikatorskom parametru temperatura vode za ljudsku potrošnju

Sisački vodovod d.o.o. kao sirovinu za proizvodnju vode za ljudsku potrošnju zahvaća vodu iz otvorenog vodotoka rijeke Kupe čija temperatura ovisi isključivo o klimatskim uvjetima te se na nju ne može utjecati  u smislu otklanjanja uzroka.

Obzirom na visoke temperature zraka i rijeke Kupe tijekom lipnja i srpnja 2021.  obavještavamo potrošače da je   došlo   do povećanja temperature vode iznad 25°C, ali također naglašavamo da isto nema utjecaja na ljudsko zdravlje.

Sisački vodovod d.o.o. će  poduzeti sve mjere u skladu sa uspostavljenim Sustavom upravljanja sigurnosti vode za ljudsku potrošnju (dezinfekcija vode, redovito sanitarno održavanje – ispiranje i održavanje prilikom kvarova, ispitivanje kvalitete vode) da unatoč visokim temperaturama vode ne dođe do mikrobiološkog onečišćenja vode za ljudsku potrošnju.

Rješenje-odobrenje-za-odstupanje-od-M.D.K.vrijednosti-za-parametar-temperatura-u-vodi-za-ljudsku-potrošnju