Jurica 9 srpnja, 2021

Obavijest o mogućem zamućenju!

U periodu od 9. srpnja do 8. kolovoza 2021. god. izvoditi će se radovi sanacije taložnice T 1 u postrojenju za preradu pitke vode u Novom Selištu,budući da je uslijed katastrofe izazvane potresom došlo do znatnih oštećenja opreme i građevina u tvornici vode. Prilikom radova sanacije moguće je da se na ispustu iz pogona proizvodnje vode u Kupu (povremeno i u izrazito malim količinama)  pojavi zamućenje rijeke Kupe na lokaciji Novo Selište koje bi bilo organske prirode, a nije štetno za stanovništvo niti je ekološka ugroza.

Molimo građane za razumijevanje.