Valentina 1 rujna, 2023

Rezultati provedenog ispitivanja o zadovoljstvu korisnika

Na uzorku od 1.200 korisnika u periodu od 07.04.2023. do 28.06.2023. godine proveli smo ispitivanje zadovoljstva korisnika našim uslugama.

Zahvaljujemo svima na sudjelovanju u ispitivanju.

Svaki Vaš komentar uvelike nam omogućava put ka napretku.

Sisački vodovod d.o.o.

Izvještaj o ispitivanju zadovoljstva korisnika