Sisački vodovod 16 kolovoza, 2018

Sisak 2 projekt izgradnje mreže odvodnje i vodoopskrbe na području grada Siska

Na upravo završenom natječaju za Sisak 2 odabran je tim projektanata za izradu projektne dokumentacije i studije izvodljivosti projekta Sisak 2. Prema propozicijama natječaja izabrani tim obvezan je u roku od 10 mjeseci završiti izradu sve potrebne dokumentacije i pripremiti natječajnu dokumentaciju za izvođenje svih potrebnih radova.

Projektom treba biti obuhvaćena cjelokupna sanitarna odvodnja južnih i sjevernih naselja uz grad Sisak kao i projekti vodoopskrbe grada Siska. Nakon završetka projektiranja pristupit će se izgradnji predviđenih sustava i to uz sufnanciranje bespovratnim sredstvima iz fondova EU kao i sredstvima državnog proračuna RH. Izgradnja je predviđena za period 2019-2023 uz predviđenu vrijednost izgradnje od 350 mil. Kuna.