U obvezi smo provoditi postupak javne nabave roba, radova ili usluga kao sektorski naručitelj koji pruža isporuku vodnih usluga i čiji su osnivači jedinice lokalnih samouprava koje imaju ili mogu imati kao javni naručitelji izravan ili neizravan, prevladavajući utjecaj na temelju svojeg vlasništva, financijskog udjela ili na temelju pravila kojima je naše poslovanje i obavljanje djelatnosti uređeno.
Robu, radove ili usluge nabavljamo prema zakonski propisanim postupcima i pravilima javne nabave bez obzira na to jesu li roba, radovi ili usluge namijenjene javnoj svrsi. 

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), Sisački vodovod d.o.o., kao sektorski naručitelj objavljuje da su gospodarski subjekti s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi NEOKOD d.o.o. za savjetovanje, Brezovičkog odreda 24, 44000 Sisak i NEOKOD, obrt za poslovno savjetovanje, vl. Bojan Dadasović, Brezovičkog odreda 24, 44000 Sisak te da nema drugih gospodarskih subjekata s kojima su članovi nadzornog tijela naručitelja u sukobu interesa.

Čelnik tijela naručitelja, temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.