Uprava društva

Direktorica

Sanja Mehinović, mag.ing.

Ured Uprave Društva:

Tel. 044/526-177
Fax: 044/526-172
tajnistvo@sisackivodovod.hr

Nadzorni odbor

Bojan Dadasović, predsjednik
Danijel Kljaić, zamjenik predsjednika
Ivan Jurić, član
Mario Kvakić, član
Goran Košćević, član
Ivica Mikulić, član
Filip Pjerobon, član

URED UPRAVE:

 Voditeljica Službe za unutarnju reviziju, nadzor i kontrolu
Sandra Divjakinja, dipl.oec.
sandra.divjakinja@sisackivodovod.hr

Voditelj Službe sigurnosti i zaštite na radu
Kristian Lončar, ing.prom.
kristian.loncar@sisackivodovod.hr

Voditeljica Službe energetike i sustava kvalitete
Jasmina Bužinkić, struč.spec.ing.sec.
jasmina.buzinkic@sisackivodovod.hr

 

SEKTOR VODOOPSKRBE:

 Voditelj Službe za crpljenje i proizvodnju vode
Zvonimir Bakarić, dipl.ing.kem.
zvonimir.bakaric@sisackivodovod.hr

Voditelj Službe mreže
Borislav Bekić, ing.građ.
borislav.bekic@sisackivodovod.hr

Voditeljica Službe kontrole kvalitete vode
mr.sc.Ljiljana Brižić, dipl.ing.biol.
ljiljana.brizic@sisackivodovod.hr

 

SEKTOR ODVODNJE:

 Voditelj Službe održavanja odvodnje
Predrag Lađević, dipl.ing.met.
predrag.ladjevic@sisackivodovod.hr

Voditeljica Službe za pročišćavanje otpadnih voda i održavanja crpnih stanica
Lidija Olah, dipl.ing.kem.
lidija.olah@sisackivodovod.hr

 

TEHNIČKI SEKTOR:

 Voditeljica Službe razvoja
Petra Vinković, mag.ing.aedif.
petra.vinkovic@sisackivodovod.hr

 

SEKTOR ZAJEDNIČKIH POSLOVA:

 Voditeljica Službe za upravljanje ljudskim potencijalima
Jasminka Vukašinović, upr.prav.
jasminka.vukasinovic@sisackivodovod.hr

Organizacijska struktura