Podaci o vlasničkoj strukturi Sisačkog vodovoda d.o.o.:

  • GRAD SISAK – dva poslovna udjela u ukupnom nominalnom iznosu od 33.076.340,00 EUR-a, odnosno 89,69 % ukupnog temeljnog kapitala 
  • OPĆINA MARTINSKA VES – jedan poslovni udjel u ukupnom nominalnom iznosu od 796.980,00 EUR-a, odnosno 2,16 % ukupnog temeljnog kapitala 
  • OPĆINA SUNJA – jedan poslovni udjel u ukupnom nominalnom iznosu od 743.970,00  EUR-a, odnosno 2,02 % ukupnog temeljnog kapitala 
  • OPĆINA LEKENIK – jedan poslovni udjel u ukupnom nominalnom iznosu od 684.510,00 EUR-a, odnosno 1,85 % ukupnog temeljnog kapitala
  • GRAD PETRINJA – jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 1.577.170,00 EUR-a, odnosno 4,28 % ukupnog temeljnog kapitala