Podaci o vlasničkoj strukturi Sisačkog vodovoda d.o.o.:

  • GRAD SISAK – dva poslovna udjela u ukupnom nominalnom iznosu od 249.213.800,00 kuna, odnosno 89,6888 % ukupnog temeljnog kapitala 
  • OPĆINA MARTINSKA VES – jedan poslovni udjel u ukupnom nominalnom iznosu od 6.004.900,00 kuna, odnosno 2,1611 ukupnog temeljnog kapitala 
  • OPĆINA SUNJA – jedan poslovni udjel u ukupnom nominalnom iznosu od 5.605.500,00  kuna, odnosno 2,0173 % ukupnog temeljnog kapitala 
  • OPĆINA LEKENIK – jedan poslovni udjel u ukupnom nominalnom iznosu od 5.157.500,00 kuna, odnosno 1,8561 % ukupnog temeljnog kapitala
  • GRAD PETRINJA – jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 11.883.200,00 kuna, odnosno 4,2766 % ukupnog temeljnog kapitala