Obvezne informacije

    Ime i prezime potrošača
    Šifra potrošača
    Datum očitanja
    Stanje vodomjera (m3)


    Sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, stanja vodomjera zaprimaju se do 25.-og u mjesecu. Ukoliko navedeni datum pada na vikend ili neradni dan, stanje je potrebno javiti zaključno s poslijednjim radnim danom prije 25.-og u mjesecu do 13:00 sati.