OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

 

 

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 19/22, 59/23 – na snazi od 25.06.2023.) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo na pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku na sljedeći način:

 

  • u  poslovnim prostorijama Društva, na urudžbeni zapisnik u tajništvu Društva, te će im bez odgađanja biti uručena potvrda primitka prigovora

 

  • putem pošte na adresu: Sisački vodovod d.o.o., Obala Ruđera Boškovića 10, 44000 Sisak

 

  • putem elektroničke pošte, na adresu: prigovori@sisackivodovod.hr

 

 

Prilikom podnošenja prigovora, korisnik je obvezan navesti svoje puno ime i prezime, adresu i mjesto stanovanja.

 

Sisački vodovod će u pisanom obliku odgovoriti na zaprimljeni prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.