Sisački vodovod d.o.o. posvećuje posebnu pažnju svojim zaposlenicima te ih smatra ključem uspješnog poslovanja i kvalitetnog pružanja usluga svojim korisnicima.

Od zaposlenika tražimo maksimalno zalaganje, prihvaćanje i preuzimanje odgovornosti, donošenje odluka, konstruktivnost u timskom radu, povjerenje, dijeljenje znanja i informacija s ostalim zaposlenicima društva, preuzimanje inicijative, prilagođavanje promjenama, poštivanje korisnika, dobavljača, kolega te aktivno sudjelovanje u cjeloživotnom obrazovanju i usavršavanju.

Natječaje za zasnivanje radnog odnosa javno raspisujemo i objavljujemo putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na našim službenim internetskim stranicama.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će javno objavljena te će kandidati biti pisano obaviješteni.

Otvorene molbe za zapošljavanje, stručno osposobljavanje ili obavljanje stručne prakse možete dostaviti na e-mail tajnistvo@sisackivodovod.hr ili na adresu:

Sisački vodovod d.o.o.
Obala Ruđera Boškovića 10
44000 Sisak

Ukoliko će postojati potreba za novim djelatnicima, Vaša molba bit će razmotrena.